Zoneterapeut-uddannelsen

 

På Fyns Zoneterapeutskole er vores grundlæggende mission at uddanne zoneterapeuter, som kan give en topprofessionel behandling til deres klienter.

Samtidig skal alle studerende opleve at uddannelsen i sig selv er givende, udviklende og lærerig.

 Kan du genkende dig selv i det, er Fyns Zoneterapeutskole et godt valg.

 Vores opgave som skole er at sikre, du bliver en superdygtig - og ikke mindst ansvarlig - behandler, som vil være i stand til på professionel vis at gøre en kæmpe forskel for dine medmennesker.

Skolen har gennem de sidste 20 år haft et tæt samarbejde med brancheforeningen ZCT, hvor vores studerende efter endt eksamen kan blive RAB-godkendt og derfor opnå aftale med sygeforsikringen Danmark og andre forsikringsselskaber.   

Vi har valgt udelukkende at køre med små hold på uddannelsen, så der er rigtigt god tid til praktisk supervision af alle deltagere.

Tilmeld dig zoneterapeutuddannelsen

Nyt hold i Munkebo starter:

Mandag, 20. januar 2019 kl. 16.30-21.30

Klik på billedet for at tilmelde dig uddannelsen.

 

Ønsker du uforpligtende vil høre mere om uddannelsen?

Du kan helt uforpligtende kontakte skolens leder og få en telefonisk afklaring - eller lave aftale om at få en personlig samtale, hvor du også kan se skolen. Deltag evt. en aften eller weekenddag på et vores igangværende hold, så du kan få en fornemmelse af uddannelsen.

Ønsker du datoplan fremsendt for den kommende uddannelse, så send blot besked til skolen via kontaktformularen og bed om at få dato- og læseplan sendt til din mail.

Se en behandling - lymfesystemet

Skolens zoneterapi-studerende får ved uddannelsens start et login, så de har adgang til vores videoer, hvor du kan se og gense "opvarmningssystemet" samt alle de resterende "10 zoneterapisystemer" med forklaring undervejs. Du har adgang til vores videoer lige så længe, du går på uddannelsen.

 

Hvad betyder RAB-godkendt?

For at kunne blive RAB-godkendt skal du have minimum 660 lektioners uddannelse.

Læs mere om, hvordan man bliver RAB-godkendt.

Læs også, hvorfor det er en fordel af blive RAB-godkendt.

Priser og betaling

Vi har ikke skjulte priser eller ekstrabetalinger.

Du kender din uddannelsespris fra start til slut - og du kan derfor regne med, at prisen er præcis den, du finder i oversigten.

Klik på vores logo for at se priserne på zoneterapeutuddannelsen.

 

Hvad kan en professionel zoneterapeut?

En professionel zoneterapeut har i løbet af sin uddannelse lært:

  • Kendskab til kroppens anatomiske og fysiologiske processer, så man ved, hvornår og hvorfor en bestemt behandling skal sættes i gang - eller absolut skal undlades.
  • Kendskab til sygdomme og diagnoser, og et grundlæggende kendskab til de forskellige medicinske præparaters virkning og bivirkninger, så du er i stand til at tilrettelægge en behandling ud fra dette. Men også så for, at du ved, hvornår du skal anbefale dine klienter at opsøge læge eller hospital i stedet!
  • Denne grundviden om anatomi/fysiologi og sygdomslære er en forudsætning for at kunne overholde Hippokrates ed om: "Du må aldrig gøre skade!" - For det kræver, du ved, hvad du gør og hvorfor.
  • Kendskab til autorisationsloven - dvs. hvad du må og ikke må gøre som behandler.
  • Respekt og ansvarlighed over for klienten.
  • Og selvfølgelig håndværket zoneterapi til fingerspidserne både i teori og praksis, så du kan sætte ind med en gennemtænkt behandlingsplan med brug af de værktøjer du har lært. 

En zoneterapeut arbejder med den flere tusind år gamle behandlingsform, hvor man stimulerer en række forskellige reflekszoner under fødderne ved hjælp af tryk, pres, massage og stimulation. Zoneterapeuten udvælger reflekszonerne på baggrund af de helt specifikke symptomer og sygdomme, deres klient præsenterer for dem. Zoneterapeuten behandler derfor helt individuelt hver gang. Ingen behandlinger er helt ens - og der tages hensyn til hvert enkelt menneskes problemstillinger. 

Zoneterapeuten er ofte også i stand til at mærke, hvor der er ubalancer - og kan også ofte se på fødderne, hvor der er problemer.

En dygtig zoneterapeut har sjældent klienter, der ingen effekt har af zoneterapi overhovedet. Det er værdifuldt som menneske, at være i stand til at yde lindring hos sine medmennesker. 

Det er vigtigt at bruge alle tilgængelige redskaber for at sikre klienterne oplever lindring og forbedringer. Derfor har en zoneterapeut ofte en række forskellige andre værktøjer at gøre brug af også. Fx øreakupunktur, massage, cupping eller noget helt andet.

En zoneterapeut er uddannet til at hjælpe sine medmennesker ved at have erhvervet en række behandlingsteknikker - men mest af alt, ved at lytte til sin klient og sætte sig ind i, præcis hvori klientens problem har sin oprindelse.

Indholdet på zoneterapeutuddannelsen på Fyns Zoneterapeutskole

Læs her om indholdet på uddannelsen til zoneterapeut, og hvilke forskellige delelementer uddannelsen består af.

Skulle du have spørgsmål i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte skolens leder Maiken Telling Kjeldsen. Du kan ringe eller benytte kontaktformularen.