Anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi

 

For at blive RAB-godkendt kræver Sundhedsstyrelsen, at du har haft et minimum af timer samt fag i din uddannelse.

Samlet skal en alternativ behandleruddannelse være på i alt mindst 660 lektioner.

 

Fagene "Anatomi/fysiologi", "Sygdomslære/farmakologi" samt "Psykologi" udgør en stor del af det samlede timetal (i alt 350 lektioner tilsammen).

 

Hvis du allerede har en sundhedsprofessionsbachelor (fx sygeplejerske, fysioterapeut m.v.), kan du få merit for disse fag. Er du i tvivl, om du kan få merit, så spørg skolen.

 

Du kan vælge at tage fagene på Fyns Zoneterapeutskole sideløbende med din zoneterapeutuddannelse - eller som e-learning på en anden skole, hvis du ikke har merit i forvejen.

Du skal dog være indstillet på, at det er et krav for at gå til zoneterapeut-eksamen ved Fyns Zoneterapeutskole, at du opfylder Sundhedsstyrelsens mindstekrav til at kalde dig Registreret Alternativ Behandler. 

 

Anatomi/fysiologi og Sygdomslære

Næste hold "Anatomi/Fysiologi" og "Sygdomslære/farmakologi" starter i Svendborg den:

2. februar 2019 og afsluttes med eksamen den 15. februar 2020.

 

Indhold i Anatomi/fysiologi og Sygdomslære:

100 fremmødelektioner i fagene "Anatomi/fysiologi" samt "Sygdomslære/farmakologi".

200 selvstudietimer. Forløbet varer 13 måneder, og du skal derfor påregne lektielæsning samt opgaveløsning sv.t. ca. 15 timer hver måned over hele forløbet. 

Vi kommer gennem fuldt pensum i Anatomi/fysiologi:

 • Celle- og vævslære
 • Nervesystemet
 • Endokrine kirtler og hormonsystemet
 • Hjerte og kredsløb
 • Blod og lymfe
 • Fordøjelse og stofskifte
 • Lunger og luftveje
 • Nyrer og urinveje
 • Sanseorganer
 • Kønsorganer
 • Bevægeapparatet

samt i Sygdomslære/farmakologi:

 • Almen sygdomslære
 • Infektionssygdomme og allergi
 • Hjerte- og kredsløbssygdomme
 • Blodsygdomme
 • Luftvejssygdomme
 • Sygdomme i fordøjelsesorganerne
 • Nyre- og urinvejslidelser
 • Neurologiske lidelser
 • Hormonelle lidelser
 • Sygdomme i bryst og kønsorganer
 • Hudsygdomme
 • Bevægeapparatets sygdomme
 • Psykosomatiske sygdomme og psykiatri

I alle emner, hvor der er mulighed for det, er der hands-on. Fx udfører vi fysisk bevægeretninger, finder bestemte muskler og knogler, bruger blodtryksapparat, stetoskop m.v.

Pris: 9.500,- kr. inkl. eksamensgebyr.

Lærebøgerne til faget købes særskilt ved siden af, og skal være erhvervet før første undervisningsdag. 

Evt. syge- eller re-eksamen betales særskilt, og dato for dette aftales med skolens leder.

Vi benytter lærebøgerne:

 • "Anatomi og fysiologi - på en anden måde", bind 1 og 2.
 • "Sygdomslære - på en anden måde".

Alle 3 bøger er skrevet af læge Kjeld Bruun-Jensen.

Bøgerne kan købes ved de fleste netboghandlere eller direkte hos Kjeld Bruun-Jensen ved pons.dk (som ligger i Ringe på Fyn).

 

Tilmelding til Anatomi/fysiologi og sygdomslære

Klik på billedet for at tilmelde dig forløbet:

Anatomi/fysiologi og Sygdomslære i Svendborg (2. februar 2019-15. februar 2020).

Når du har tilmeldt dig via vores tilmeldingsmodul, får du efterfølgende tilsendt en faktura via mail.

Bemærk: Du er først endeligt tilmeldt og sikret plads på holdet, når du har betalt den fremsendte faktura for kursusforløbet. Det er ikke muligt at spærre en plads for andre efter fakturaens forfaldsdato. Pladser på holdet tildeles således ud fra "først-til-mølle princippet".

 

Psykologi

Faget psykologi er et krav fra Sundhedsstyrelsen.

Således skal alle alternative behandlere have faget Psykologi som en del af deres uddannelse. Der er ikke eksamen i faget.

Psykologiforløbet er særligt skræddersyet til skolens studerende og er for en del meget anderledes end den psykologiundervisning, du måske har haft på gymnasiet, handelsskolen eller lignende.

Vi kommer på psykologiforløbet bl.a. gennem:

 • Sundhedspsykologisk model
 • Psykosomatiske lidelser og psykiatri
 • Etik og dilemmaer
 • Motivation og kommunikation 
 • Placebo og nocebo
 • Psykologi set ud fra 5-elementen og Chakraer

Psykologiforløbet koster: 3.800,- kr. for skolens studerende.

Faget tilbydes alene til studerende på Fyns Zoneterapeutskole.

For studerende på skolen gives der 10% i kontantrabat (dvs. 380,- kr. i rabat) - som fratrækkes din pris på Zoneterapeutuddannelsens modul 4. Dvs. du i første omgang skal betale hele beløbet.

Der kan aftales afdragsordning til faget psykologi (4 rater a 950,- kr., som forfalder henholdsvis 1. apri, 1. maj 1. juni og 1. juli 2019). Vælger du afdragsordningen bortfalder rabatten på 10%.