Anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi

 

For at blive RAB-godkendt kræver Sundhedsstyrelsen, at du har haft et minimum af timer samt fag i din uddannelse. Samlet skal en alternativ behandleruddannelse være på i alt mindst 660 lektioner.

 

Fagene "Anatomi/fysiologi", "Sygdomslære/farmakologi" samt "Psykologi" udgør en stor del af det samlede timetal (i alt 350 lektioner tilsammen).

 

Hvis du allerede har en sundhedsprofessionsbachelor (fx sygeplejerske, fysioterapeut m.v.), kan du få merit for disse fag. Er du i tvivl, om du kan få merit, så spørg skolen.

Anatomi/fysiologi og Sygdomslære

Næste hold "Anatomi/Fysiologi" og "Sygdomslære/farmakologi" starter i Svendborg den:

21. september 2019 med eksamen i juni 2020

Indhold i Anatomi/fysiologi og Sygdomslære:

100 fremmødelektioner i fagene "Anatomi/fysiologi" samt "Sygdomslære/farmakologi".

200 selvstudietimer under forløbet på 10 måneder. Du skal derfor påregne lektielæsning samt opgaveløsning sv.t. ca. 20 timer hver måned over hele forløbet. 

Vi kommer gennem fuldt pensum i Anatomi/fysiologi (som er læren om kroppens celler, væv og organer, samt hvordan disse virker i samspil med hinanden):

 • Celle- og vævslære
 • Nervesystemet
 • Endokrine kirtler og hormonsystemet
 • Hjerte og kredsløb
 • Blod og lymfe
 • Fordøjelse og stofskifte
 • Lunger og luftveje
 • Nyrer og urinveje
 • Sanseorganer
 • Kønsorganer
 • Bevægeapparatet

samt i Sygdomslære/farmakologi (dvs. læren om sygdomme og deres opståen, samt om den medicin, der almindeligvis bruges til behandling af de forskellige sygdomme):

 • Almen sygdomslære
 • Infektionssygdomme og allergi
 • Hjerte- og kredsløbssygdomme
 • Blodsygdomme
 • Luftvejssygdomme
 • Sygdomme i fordøjelsesorganerne
 • Nyre- og urinvejslidelser
 • Neurologiske lidelser
 • Hormonelle lidelser
 • Sygdomme i bryst og kønsorganer
 • Hudsygdomme
 • Bevægeapparatets sygdomme
 • Psykosomatiske sygdomme og psykiatri

I alle emner, hvor der er mulighed for det, er der hands-on. Fx udfører vi fysisk bevægeretninger, finder bestemte muskler og knogler, bruger blodtryksapparat, stetoskop m.v.

Pris: 9.500,- kr. inkl. eksamensgebyr.

Lærebøgerne til faget skal du købe særskilt ved siden af, og de skal være erhvervet før første undervisningsdag. 

Evt. syge- eller re-eksamen er ikke inkluderet i prisen, og betales særskilt. Såfremt det bliver aktuelt aftales dato for dette med skolens leder.

Vi benytter lærebøgerne:

"Anatomi og fysiologi - på en anden måde" (bind 1 og 2)

"Sygdomslære - på en anden måde"

Alle 3 bøger er skrevet af læge Kjeld Bruun-Jensen.

Bøgerne kan købes ved de fleste netboghandlere eller direkte hos Kjeld Bruun-Jensen ved pons.dk (som ligger i Ringe på Fyn).

 

Tilmelding til Anatomi/fysiologi og sygdomslære

Klik på billedet for at tilmelde dig forløbet:

Anatomi/fysiologi og Sygdomslære (start 21. september 2019 med eksamen i juni 2020).

Bemærk: Ved tilmelding skal du betale et depositum på kr. 2.500.

Restbeløbet på 7.000,- kr. kan enten afdrages i 8 rater a 1000 kr. (heri er et administrationssgebyr på 125,- kr. pr. rate), eller du kan ved start betale restbeløbet kontant kr. 7.000.

Bemærk, at din tilmelding er bindende.

Psykologi

Faget psykologi er et krav fra Sundhedsstyrelsen.

Således skal alle alternative behandlere have faget Psykologi som en del af deres uddannelse. Der er ikke eksamen i faget.

Psykologiforløbet er særligt skræddersyet til skolens studerende og er for en del meget anderledes end den psykologiundervisning, du måske har haft på gymnasiet, handelsskolen eller lignende.

Vi kommer på psykologiforløbet bl.a. gennem:

 • Sundhedspsykologisk model
 • Psykosomatiske lidelser og psykiatri
 • Etik og dilemmaer
 • Motivation og kommunikation 
 • Placebo og nocebo
 • Psykologi set ud fra 5-elementen og Chakraer

Faget tilbydes også til studerende, der ikke går på Fyns Zoneterapeutskole.

Pris for psykologiforløbet: 4.800,- kr. inkl. materialer.

Tilmelding til Psykologi forår 2020

Tilmelding til næste Psykologiforløb, der foregår følgende datoer i 2020:

7/3, 8/3, 21/3, 22/3, 9/6 samt 16/6.

Klik på billedet for at tilmelde dig forløbet.