Lønniveau og fremtidsmuligheder som zoneterapeut

Store officielle danske undersøgelser om folkesundheden i Danmark viser, at omkring halvdelen af alle danskere har benyttet alternativ behandling på et tidspunkt. 

Det er en tendens, der ser ud til fortsat at stige, og interessen for at benytte alternativ behandling er stadigt voksende, enten som et alternativ til gængs medicin og kirurgi - eller som et supplement til de tilbud, der er i vores etablerede sundhedssystem. 

 

Adskillige private sundhedsforsikringer har i dag som en integreret del af forsikringen alternativ behandlingsom en mulighed. Det betyder, at sundhedsforsikrede personer får sine behandlinger dækket helt eller delvist af sundhedsforsikringen, og dette er i dag for mange klinikker en væsentlig del af deres indtægt.

 

Fremtidsmulighed

Når du er færdig med din uddannelse, har du mulighed for: 

At blive selvstændig erhvervsdrivende:

Du kan starte din egen klinik - enten som bibeskæftigelse ved siden af dit almindelige arbejde - eller som behandler på fuld tid. Du opnår glæden ved dels at være "herre i eget hus - og over din egen tid" - samtidig med, at du hjælper dine medmennesker. Undersøgelser viser, at ca. 40 % af alle alternative behandlere arbejder på fuld tid inden for deres fag (dvs. fx zoneterapi, akupunktur eller massage). 

Ansat i eller en del af en sundhedsklinik:

Flere private sundhedsforsikringer ansætter alternative behandlere. Her er der inden for nogle sundhedsforsikringer aftaler om, at du kan køre ud til arbejdspladser eller sundhedsklinikker og udfører behandling. 

Samarbejde med etablerede behandlere:

Du har mulighed for at indgå samarbejdsaftaler med allerede etablerede behandlere - både alternative behandlere og konventionelle sundhedsautoriserede behandlere (f.eks. fysioterapeuter, tandlæger, læger m.v.). 

 

Lønniveau

Når du er færdiguddannet er det lønniveau, du kan forvente meget forskelligt.

Hvis du er selvstændig, vælger du selv den pris, du vil tage for en behandling - ofte ligger behandlingsprisen på mellem 300,- og 600,- kr., afhængigt af behandlingstype og konkurrenceforhold i det område, du etablerer dig i. 

Hvis du fx tager 400,- kr. for en behandling, og du behandler 100 klienter om måneden (dvs. ca. 20-25 klienter pr. uge), har du en månedlig omsætning på på 40.000,- kr. før fradrag af de udgifter, du har til din klinikdrift m.v. 

Hvis du ansættes af en sundhedsklinik eller lignende, aftaler du individuelt dit lønniveau med arbejdsgiveren.