Vi håber, at du kan blive en del klogere på dit uddannelsesvalg ved at læse om uddannelsen, om krav og forventninger og om det, at arbejde som zoneterapeut.

Du er også hjertelig velkommen til at kontakte skolen for et besøg, en personlig samtale eller som deltager på et af vores igangværende hold.

 

Forventninger og krav til uddannelsen

Terapeutens kvalifikationer

Vi lægger stor vægt på at uddanne terapeuter til gode håndværkere, som lærer at ”læse”, hvad deres hænder mærker og som ud fra det visuelle bliver i stand til at tolke, hvad klientens krop fortæller.

Dermed bliver du i stand til at målrette din behandling og hjælpe dine klienter til at starte en regenerering af deres ubalancer i kroppen tilbage til homøostase (= til sundhed og velbefindende).

Adgangskrav til uddannelsen

Alle interesserede over 18 år kan optages på Fyns Zoneterapeutskole på 1. modul af uddannelsen. 

Den eneste forudsætning er, at du kan læse, tale og forstå dansk, da alle materialer og undervisning foregår på dansk. Og selvfølgelig at du har et ønske om at arbejde med andre mennesker.

For at blive optaget på de efterfølgende moduler er det et krav, at du under modul 1 har udviklet lyst til og interesse for zoneterapien, og har et ønske om at tage den fulde zoneterapeutuddannelse.

Det er samtidig et optagelseskrav til modul 2, at du har opbygget entusiasme for faget og dermed også prioriterer at bruge den tid på uddannelsen, som der kræves for at blive en GOD zoneterapeut.

Vi kører med små hold, og vi træner zoneterapi i praksis på hinanden. Vi skal respektere og se en styrke i hinandens forskellighed og meget forskellige livserfaringer og ståsted i livet. 

Underviseren har individuelle samtaler med alle studerende i afslutningen af modul 1, der også udgør en optagelsessamtale til modul 2, hvor der forventningsafstemmes, om en fortsættelse på uddannelsen er meningsfuld for den studerende.

Beskæftigelsesmuligheder

Når du har taget en uddannelse som alternativ behandler, har du flere forskellige muligheder for beskæftigelse.

Du kan:

 • Starte din egen klinik og blive herre i eget hus – enten på deltid eller på fuld tid.
 • Blive ansat som behandler på en virksomhed, i et fitnesscenter e.lign. (Erhvervsterapeut).
 • Blive ansat i virksomheder, som ansætter alternative behandlere (fx Falck Healtcare).
 • Indgå i klinikfællesskab i et sundheds- eller helsehus.
 • Kombinere en eller flere af ovenstående muligheder.
 • Kombinere dit ”normale” arbejde med din egen klinik.

Dine klienters tilskudsmuligheder

Som RAB-godkendt behandler kan dine klienter få tilskud fra sygeforsikringen Danmark eller af private sundhedsforsikringer, såfremt de har en sådan.

Sygeforsikringen Danmark giver i dag deres medlemmer tilskud til behandling med akupunktur og zoneterapi.

Flere og flere sundhedsforsikringer har zoneterapibehandlinger med i deres tilbud, og udgør ofte en væsentlig del af klinikkens indtægt.

For at du kan tilbyde dine kommende klienter mulighed for, at de kan få tilskud til zoneterapi kræves som minimum, at du er RAB-godkendt – men også hos flere forsikringsselskaber, at du er godkendt i en brancheforening med høje krav.

Det er du sikret ved at vælge en skole, der er godkendt af ZCT.

Prøver og eksamener under uddannelsen

Modul 1 prøve

Efter 1. modul af zoneterapeutuddannelsen går du op til en mindre skriftlig intern prøve.

Dertil skal du give en kort behandling på underviseren, der vil give dig sparring og respons på din behandlingsteknik og din arbejdsstilling.

Efterfølgende har du en evaluerende samtale med underviseren.

Modul 2 prøve

Modul 2 afsluttes ligeledes med en skriftlig prøve, med stof inden for modul 2.

Dertil skal du igen give din underviser en behandling, hvor du får sparring på din behandlingsteknik og arbejdsstilling.

Modul 2 afsluttes tillige med en individuel samtale med underviseren, hvor du får en evaluering af hele forløbet.

Skriftlig eksamen

Zoneterapiuddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen på 3,5 timer.

Den skriftlige eksamen bedømmes af ekstern censor samt din underviser.

Den skriftlige eksamen skal bestås, for at du kan få endeligt eksamensbevis efter den mundtlige/praktiske eksamen.

Mundtlig/praktisk eksamen

Efter den skriftlige eksamen går du til praktisk / mundtlig eksamen.

Forud for denne eksamen har du lavet en eksamensjournal på en fremmed klient, som du har givet mindst 6 behandlinger og beskrevet behandlingsforløbet på.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i din eksamensjournal.

Du skal dertil demonstrere dine praktiske færdigheder i zoneterapi ved den mundtlige / praktiske eksamen, der bedømmes af en ekstern censor og din underviser.

Efter bestået eksamen vil du få udleveret et eksamensbevis samt dokumentation for uddannelsens timer og fag, hvorefter du kan bliver RAB-godkendt fx ved ZCT.

Det er ikke noget krav at gå til eksamen, men det er en forudsætning, hvis du ønsker eksamensbevis og RAB-godkendelse samt optagelse i en brancheforening for zoneterapeuter.

Hvad er zoneterapi

Med zoneterapi kan du nemt hjælpe andre mennesker, og du vil igen og igen blive overrasket over resultaterne.

Fødderne afspejler den menneskelige krop, og hvert delområde og organ i kroppen har en zone på fødderne, som kaldes en reflekszone.

Hvis der er ømhed i en reflekszone, hænger det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt.

Ved at behandle de ømme reflekszoner med trykmassage på føddernes under- og overside kan en zoneterapeut påvirke organerne, så kroppen igen kommer i balance.

Definitionen på zoneterapi: En behandlingsform, hvor vi via trykbehandling på fødderne skaber en stabiliserende effekt på væv og organer overalt i kroppen. 

Fødderne er et holografisk billede af vores krop.

Hvordan virker zoneterapi?

Blodkapillærerne åbnes i vævsområderne, når reflekser bliver behandlet med zoneterapi.

Man forestiller sig, at dette sker via nervesystemet eller meridianbanerne. Et tryk vil give områdets nervebaner en impuls, som løber op omkring hjernen og ud til de vævsområder, der svarer til refleksen.

Effekten vil som nævnt være en åbning af blodkapillærerne.

Dette sker ved at spændingstilstande i muskulaturen eller i blodårerne omkring og i det pågældende vævsområde afslappes og åbnes, således at næringsstoffer og ilt nu frit kan flyde med blodet ind i området, og at affaldsstoffer kan borttransporteres. 

Der sker en øget produktion af de neurohormoner, som hedder endorfiner og enkefaliner. Dette fænomen kan også iagttages ved akupunktur.

En øget dannelse af disse hormoner kan dog ikke alene forklare zoneterapiens smertestillende effekt.

Der gives dertil følgende formodninger om, hvorfor zoneterapien virker. Der sker en afslapning og stabilisering af det autonome nervesystem, dvs. den del af nervesystemet, som er uden for viljens kontrol.

Det er nemt at iagttage, hvordan klienten falder ind i en dybt afslappet tilstand under en behandling. Mange falder simpelthen i søvn.

Denne "stressforløsning" skal man nok ikke underkende, idet den overvejende del af vore dages sygdomsproblemer givetvis er forårsaget af stress

Disse stoffer, som kan måles i blodet, har en morfinlignende effekt, dvs. en afslappende og smertestillende effekt.

Praktisk og teoretisk indhold på uddannelsen

Det er uddannelsens formål at uddanne professionelle zoneterapeuter – både til at være gode håndværkere men også med stor menneskelig, teknisk og teoretisk viden.

Undervisningen veksler mellem teoretisk gennemgang, skriftlige øvelser og behandling. 

Der vil også være gruppearbejde samt individuelle øvelser, og vi opfordrer til, at alle vores studerende danner studiegrupper, hvor I sammen kan arbejde med hjemmeopgaver og sparre indbyrdes.

Praktisk træning på zoneterapeutuddannelsen:

Grundsystemerne

Du bliver undervist i zoneterapiens 10 grundsystemer, som hver virker på bestemte kropssystemer og består af en række forskellige reflekszoner:

 • Udrensningsorganer
 • Urinvejssystem
 • Luftvejssystem
 • Sansesystem
 • Fordøjelsessystem
 • Lymfe og immunforsvar
 • Hjerte og kredsløb
 • Hormonsystem
 • Nervesystem
 • Knoglesystem

 Der findes ca. 250 reflekspunkter under og oven på fødderne, som er zoneterapeutens redskab til at kunne genskabe klientens tilstand.

Opvarmning af fodled

Du lærer, hvordan du laver en grundig opvarmning og massage af fodens led forud for selve zoneterapibehandlingen.

Du vil undervejs i uddannelsen blive klar over, hvor utroligt vigtigt denne indledende del af en zoneterapibehandling er.

Fodens knogler og anatomi

Vi gør meget ud af, at du lærer fodens knogler, knoglefremspring og øvrige strukturer at kende, så du både kan bruge dette som pejlemærke for at ”navigere” på fodens reflekszoner, så du rammer zonerne korrekt. Men i høj grad også, så du aldrig gør skade på dine klienter – for der er yderligt placerede nerver og blodårer på foden

Praktisk træning på medstuderende og klienter

Vi behandler både hinanden samt klienter udefra. Vi lægger stor vægt på det rent håndværksmæssige inden for zoneterapi.

Som en del af undervisningen i zoneterapi indgår kliniktjeneste/supervision, hvor du og dine medstuderende behandler klienter, som inviteres udefra.

Du modtager før, under og efter behandlingerne råd og vejledning fra din underviser. Her igennem opnår du værdifulde erfaringer, som giver en god baggrund, når du senere åbner din egen klinik.

Du skal udføre mindst 50 behandlinger hjemme på fremmede klienter under din uddannelse. Behandlingerne skal dokumenteres med navn og underskrift for de deltagende klienter. Det er et stort antal timer, der lægges over hele uddannelsesforløbet til dette, og som ligger oveni i fremmødet.

Traditionel Kinesisk Medicin

Det teoretiske indhold på zoneterapeut-uddannelsen tager udgangspunkt i den mange tusind år gamle viden og erfaring, der ligger i Østens lægekundskab – kaldet Traditionel Kinesisk Medicin (forkortes TKM).

Du får derfor en grundig introduktion og indføring i denne visdom, som du skal bruge for at afkode din klients ubalancer og til at udarbejde behandlingsplaner for dine kommende klienter, der tager udgangspunkt i netop den pågældendes krop og sind.

Vores forskellige teoretiske fag er alle nøje udvalgt for, at du bliver indført i TKM på et højt niveau, så du kan bruge det i dine behandlinger.

Meridianlære og 5-elementteori

Du vil i zoneterapiundervisningen blive fortrolig med Yin/Yang, Qi, meridianlære og 5-elementteori.

Vores zoneterapeutundervisere er ud over at være zoneterapeuter tillige akupunktøruddannede, og har derfor den indsigt, der er nødvendig for at undervise i dette store emneområde, der giver alle en uvurderlig forståelse af, hvordan man gennem flere tusind år har opfattet sygdomsforståelse og metoder til at bevare et sundt og rask legeme og sind.

Visuel / orientalsk diagnose

Du lærer at læse tegn i ansigt, på tunge og fødder, som er et værdifuldt værktøj til at kunne gennemskue klientens problem/tilstand. 

Vi arbejder med at aflæse såvel psykiske og fysiske tegn i ansigt og fødder.

Øreakupunktur

Øreakupunktur er en selvstændig behandlingsform, der kan bruges til at forstærke dine behandlinger og samtidig aflaste dine hænder, uden at det går ud over behandlingsresultaterne.

Du lærer, hvordan du kan stimulere punkterne i øret med forskellige teknikker, og hvordan du kan benytte øret som et ekstra diagnoseredskab. Du vil umiddelbart bagefter vil kunne bruge den nye behandlingsmetode til blandt andet smertebehandling, rygeafvænning og appetitregulering.

Kost- og vitaminer

Du lærer at understøtte klienten via kosten til en bedre balance og velvære. Supplerende kost og råd er støttende og givende i kombination med behandlinger.

Det er vigtigt, at kosten er afstemt i forhold til den sygdom/ubalance, klienten måtte have. Sunde kostvaner kan ændre sygdomsbilledet, dette opnås også ved at fjerne eller reducere usunde og belastende spisevaner og supplere med vitaminer og mineraler.

Vi har derfor inviteret den største kapacitet i Danmark til at undervise i Ernæring, Vitaminer/Mineraler og tilskud, nemlig ernærings- og phytoterapeut Frede Damgaard.

 

Feng shui

Det er en væsentlig del af den Traditionelle Kinesiske medicin, at lære, hvordan vi skaber balance i kroppen – men så sandelig også i det miljø, der er uden for vores krop.

Det er det, som feng shui går ud på, og du vil blive introduceret til dette fag, som specielt i Østen bruges til indretning af ethvert hjem og arbejdsplads.

 

Journalføring

Du vil blive undervist i at føre journal, hvilke lovkrav der er omkring journalføring, samt hvad disse bruges til.

Du vil blive fuldt fortrolig med at optage en journal, så det også bliver dit værktøj til at kunne yde den bedst mulige behandling til dine klienter.

Klinikdrift og Marketing

Vi gør på Fyns Zoneterapeutskole rigtigt meget ud af, at du bliver klædt ordentligt på til at starte egen virksomhed efter endt uddannelse, hvad enten du ønsker at være behandler på deltid eller fuld tid.

Du lærer, hvordan du starter selvstændig klinik – både praktisk og i forhold til, hvordan du kan få klienter.

Dette fagområde omfatter både opstart (få CVR-nummer – altså blive godkendt som en ”rigtig" virksomhed, godkendelse af Datatilsyn, NEM-ID, m.v.), regnskabs- og skattemæssige begreber og love, hvordan du få aftaler med forsikringsselskaber, laver en virksomhedsplan, m.v.

Herudover gennemgår vi markedsføringsloven, de muligheder, der er for at få billig men virkningsfuld markedsføring, og vi kommer gennem alle de mange faldgruber, der er.

Biopati

Det sunde menneske er i besiddelse af et stærkt immunforsvar og en række reguleringsmekanismer, der normalt beskytter det mod sygdomsangreb og genopretter ubalancer.

Hvis forskellige stressbelastninger overskrider denne evne til regulering, vil kroppen lide overlast og sygdom kan opstå.

Biopatien er en et vidensområde, der har sin oprindelse i Danmark, og som understøtter zoneterapibehandling med en viden om, hvordan vi kan hjælpe kroppen i øvrigt med at regulere sig selv.