Fyns Zoneterapeutskole går ind for gennemsigtighed og åbenhed i priser.

 

Hvis du tilmelder dig zoneterapeutuddannelsen eller et kursus kender du den fulde pris på forhånd - der kommer ingen ubehagelige overraskelser undervejs.

 

Vi udarbejder til alle zoneterapeutstuderende en betalingsplan, hvor du kan se, hvornår de enkelte rater forfalder.

Du kan helt uforpligtende anmode skolen om at sende dig en betalingsplan, før du beslutter dig for at starte.

 

Pris på uddannelsen

For at tilmelde dig uddannelsen, indbetaler du et depositum på 1.500,- kr. Dette beløb er din sikkerhed for at have reserveret en plads, og beløbet vil indgå som en del af din betaling for uddannelsen.

Fortryder du din tilmelding tilbagebetales depositum ikke.

Modul 1

Pris: 8.300,- kr. (heraf fratrækkes dit depositum)

Depositum betales ved tilmelding, restbeløb betales senest 01.02.19.

Dette er inkluderet i prisen:

 • 10 undervisningsaftener med zoneterapi.
 • 1 weekend med Øreakupunktur.
 • Kompendie til modul 1 samt til Øreakupunktur.
 • Lamineret hæfte med oversigt over alle systemer.
 • Adgang til vores videobibliotek over alle zoneterapisystemerne.
 • Fodcreme, håndklæder, nåle, m.v., som bruges i undervisningen.
 • Zoneconnection medlemsblad hver gang det udkommer.

Modul 2

Pris: 9.300,- kr.

Beløbet betales senest 01.05.2019.

Dette er inkluderet i prisen:

 • 11 undervisningsaftener i zoneterapi/kinesisk medicin.
 • 2 undervisningsaftener med Visuel Diagnose
 • 1 undervisningsaften med Feng shui.
 • Kompendie til Modul 2, samt kompendier til øvrige fag.
 • Adgang til videobibliotek over alle zoneterapisystemer samt meridanbaneforløb.
 • Fodcreme, håndklæder, nåle m.v., som bruges i undervisningen.
 • Zoneconnection medlemsblad hver gang det udkommer.

Modul 3

Pris: 5.700,- kr.

Beløbet indbetales senest 01.10.2019.

Dette er inkluderet i prisen:

 • 4 undervisningsaftener med zoneterapi (kost og ernæring)
 • 3 undervisningsaftener med massage.
 • 1 undervisningsaften med Cupping.
 • Kompendie til Modul 3, samt kompendier til øvrige fag.
 • Adgang til videobibliotek over alle zoneterapisystemer samt meridanbaneforløb.
 • Fodcreme, håndklæder, nåle m.v., som bruges i undervisningen.
 • Zoneconnection medlemsblad hver gang det udkommer.

Modul 4

Pris: 10.200,- kr.

Beløbet indbetales senest 01.01.2020.

Dette er inkluderet i prisen:

 • 10 undervisningsaftener med zoneterapi (behandlingsplaner)
 • 2 undervisningsaftener med Klinikdrift, lovgivning og marketing.
 • 3 undervisningsaftener med superviserede behandlinger på klienter udefra.
 • Kompendie til Modul 4, samt kompendie til Klinikdrift.
 • Adgang til videobibliotek over alle zoneterapisystemer samt meridanbaneforløb.
 • Fodcreme, håndklæder, nåle m.v.
 • Zoneconnection medlemsblad hver gang det udkommer.
 • Skriftlig eksamen.
 • Mundtlig/praktisk afsluttende eksamen.
 • Eksamensbevis og uddannelsesdokumentation.

Den samlede uddannelsespris udgør: 33.500,- kr.

Du kan også lave en rentefri afdragsaftale med skolen, hvor du efter indbetalt depositum betaler 2.000,- kr. hver måned fra og med 1. februar 2019 til og med 1. maj 2020 (i alt 16 rater).

Såfremt alle rater indbetales rettidigt er afdragsordningen gebyrfri. Der pålægges dog rykkergebyr ved for sen indbetaling.

For at lave en afdragsordning skal du indgå en uddannelseskontrakt med skolen, hvor du er forpligtet til 5 måneders uopsigelighed, hvorefter kontrakten kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel at regne fra den 1. i en måned.

Tilkøbsfag

Der er mange studerende, der har en sundhedsproffesionsbachelor og derfor ikke skal have fagene: Anatomi/fysiologi, sygdomslære samt psykologi.

Flere studerende har også godkendt førstehjælpskursus fra fx deres arbejdsplads.

Derfor er disse fag tilvalg, som betales ud over zoneterapeutuddannelsens pris, hvis man ikke har disse i forvejen.

 

Fagene "Anatomi/fysiologi + Sygdomslære" samt "Psykologi" kan du tage ved Fyns Zoneterapeutskole.

Fagene er fremmødeundervisning med selvstudie ved siden af. Det er helt frivilligt, om du vil tage fagene ved Fyns Zoneterapeutskole eller på en anden skole.

Læs mere om indhold i fagene ved at klikke her.

 

Anatomi/fysiologi og Sygdomslære:

Pris: 9.500,- kr.

Prisen er inklusiv eksamensgebyr, men ekskl. lærebøger.

For studerende på skolen gives der 10% i kontantrabat (dvs. 950,- kr. i rabat) - som fratrækkes din pris på Zoneterapeutuddannelsens modul 4. Dvs. du i første omgang skal betale hele beløbet.

Der kan aftales afdragsordning til "Anatomi/fysiologi+Sygdomslære", men i så fald bortfalder rabatten på 10%.

Du skal forud for start selv have indkøbt lærebøgerne:

"Anatomi og fysiologi - på en anden måde", bind 1 og 2, skrevet af læge Kjeld Bruun-Jensen.

"Sygdomslære - på en anden måde", skrevet af læge Kjeld Bruun-Jensen.

Bøgerne kan købes hos de fleste netboghandlere, eller direkte ved pons.dk, som er Kjeld Bruun-Jensens hjemmeside, hvor bøgerne også kan afhentes (i Ringe på Fyn). Prisen ligger typisk på ca. 1300,- kr. for alle 3 bøger købt fra ny. 

Du er også velkommen til at finde bøgerne brugt. 

 

Psykologi

Pris: 3.800,- kr.

Prisen er inkl. kompendie til faget.

Der er ikke eksamen i faget Psykologi. Faget tilbydes alene til studerende på Fyns Zoneterapeutskole.

For studerende på skolen gives der 10% i kontantrabat (dvs. 380,- kr. i rabat) - som fratrækkes din pris på Zoneterapeutuddannelsens modul 4. Dvs. du i første omgang skal betale hele beløbet.

Der kan aftales afdragsordning til faget psykologi (4 rater a 950,- kr., som forfalder henholdsvis 1. apri, 1. maj 1. juni og 1. juli 2019). Ved valg af afdragsordning bortfalder rabatten på 10%.

 

Førstehjælp

For at blive RAB-godkendt efter endt uddannelse, skal du have et gyldigt førstehjælpskursus på minimum 6 timer, og som skal indeholde hjerte-lunge-redning.

Kurset udbydes ikke af Fyns Zoneterapeutskole.

Hvis du ikke har det via din arbejdsgiver, kan du tage det ved en af de mange udbydere af godkendte førstehjælpskurser, fx Røde Kors, Beredskabsstyrelsen, AOF m.fl. Typisk ligger prisen på omkring 400-600 kr. 

Dit førstehjælpsbevis må maksimalt være 2 år gammelt, når du ansøger om at blive RAB-godkendt. Derfor anbefaler vi, at du venter med at tage kurset til din sidste del af uddannelsesforløbet.

Førstehjælpskurset skal fornyes med et 3-timers kursus hvert 2. år, lige så længe du praktiserer som RAB-godkendt zoneterapeut.

Opdateringskurserne udbydes bl.a. af brancheforeningen ZCT til deres medlemmer ved den årlige generalforsamling - helt gratis.