Fyns Zoneterapeutskole går ind for gennemsigtighed og åbenhed i priser.

Hvis du tilmelder dig zoneterapeutuddannelsen eller et kursus kender du den fulde pris på forhånd - der kommer ingen uventede ekstrapriser undervejs.

 

Pris på uddannelsen

For at tilmelde dig uddannelsen, indbetaler du et depositum på 2.500,- kr. Dette beløb er din sikkerhed for at have reserveret en plads, og beløbet vil indgå som en del af din betaling for uddannelsen.

Fortryder du din tilmelding tilbagebetales depositum ikke.

Zoneterapeutuddannelsens pris er 35.500,- og indeholder følgende (inkluderet i prisen):

 • Undervisning i de 10 grundsystemer inkl. kompendie.
 • Lamineret hæfte med oversigt over alle systemer.
 • Adgang til vores videobibliotek over alle zoneterapisystemerne.
 • Fodcreme, håndklæder, nåle, m.v., som bruges i undervisningen under hele uddannelsen.
 • Zoneconnection medlemsblad hver gang det udkommer.
 • Undervisningsaftener i zoneterapi og Traditionel Kinesisk Medicin.
 • Kompendie til Traditionel Kinesisk Medicin.
 • Adgang til vores videobibliotek over alle meridianbanerne.
 • 2 undervisningsaftener med Visuel Diagnose inkl. kompendie.
 • 1 undervisningsaften med Feng shui inkl. kompendie.
 • 1 weekend med Øreakupunktur inkl. kompendie.
 • Undervisningsaftener i biopati samt homøopati.
 • 4 undervisningsdage i Kost, Vitaminer og Mineraler med Frede Damgaard inkl. Frede Damgaards kompendie.
 • 50 lektioner Psykologi indlagt i uddannelsen.
 • Undervisning i udarbejdelse af behandlingsplaner samt kompendie.
 • 2 undervisningsaftener med Klinikdrift, lovgivning og marketing.
 • Kompendie til Klinikdrift og Markedsføring.
 • 3 undervisningsaftener med superviserede behandlinger på klienter udefra.
 • 1 skriftlig eksamen i zoneterapi efter ZCT's regler.
 • 1 mundtlig/praktisk afsluttende eksamen efter ZCT's regler.
 • Eksamensbevis og uddannelsesdokumentation.

Den samlede uddannelsespris udgør: 35.500,- kr.

Du kan lave en rentefri afdragsaftale med skolen, hvor du efter indbetalt depositum på 2.500,- kr. betaler restbeløbet på 33.000 fordelt på 15 rater a 2.200,- kr. med indbetaling hver måned (fra startmåned til slutmåned på uddannelsen).

Såfremt alle rater indbetales rettidigt er afdragsordningen gebyrfri. Der pålægges dog rykkergebyr ved for sen indbetaling.

For at lave en afdragsordning skal du indgå en uddannelseskontrakt med skolen, hvor du er forpligtet til 5 måneders uopsigelighed, hvorefter kontrakten kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel at regne fra den 1. i en måned.

Tilkøbsfag

Der er mange studerende, der har en sundhedsproffesionsbachelor i forvejen og derfor ikke skal have fagene: Anatomi/fysiologi samt Sygdomslære/farmakologi. 

Flere studerende har også godkendt førstehjælpskursus fra fx deres arbejdsplads. Førstehjælp tages eksternt (fx kan anbefales et af Røde Kors' førstehjælpskurser på 6 eller 8 timer).

Derfor er disse fag tilvalg, som betales ud over zoneterapeutuddannelsens pris, hvis man ikke har disse i forvejen.

Du kan som studerende på Fyns Zoneterapeutskole tage følgende hos os:

Pris for Anatomi/fysiologi og sygdomslære som fremmøde inkl. eksamensgebyr til både Anatomi/fysiologi samt til Sygdomslære: 9.000,- kr.