Anatomi/fysiologi og sygdomslære-forløb

Anatomi/fysiologi og sygdomslære-forløb

På skolen i Svendborg starter vi forløb med anatomi og sygdomslære den 2. februar 2019. Der er begrænset antal pladser - så hvis du skal være med, så tilmeld dig hurtigt.

Forløbet starter den 2. februar 2019 og er med eksamen den 15. februar 2020.

Du vil undervejs komme igennem fuldt pensum (til RAB-godkendelse og momsfritagelse) i alle områder. Forløbet er en tredjedel fremmøde (100 lektioner) og to tredjedele selvstudie/hjemmeopgaver (200 lektioner), som du skal arbejde med og indsende til rettelse. Det er omkring 15 timer pr. måned, du skal påregne til studier og opgaveløsning, ud over selve fremmødetimerne.

Vi kommer gennem fuldt pensum i Anatomi/fysiologi (som er læren om kroppens celler, væv og organer, samt hvordan disse virker i samspil med hinanden):

 • Celle- og vævslære
 • Nervesystemet
 • Endokrine kirtler og hormonsystemet
 • Hjerte og kredsløb
 • Blod og lymfe
 • Fordøjelse og stofskifte
 • Lunger og luftveje
 • Nyrer og urinveje
 • Sanseorganer
 • Kønsorganer
 • Bevægeapparatet

samt i Sygdomslære/farmakologi (dvs. læren om sygdomme og deres opståen, samt om den medicin, der almindeligvis bruges til behandling af de forskellige sygdomme):

 • Almen sygdomslære
 • Infektionssygdomme og allergi
 • Hjerte- og kredsløbssygdomme
 • Blodsygdomme
 • Luftvejssygdomme
 • Sygdomme i fordøjelsesorganerne
 • Nyre- og urinvejslidelser
 • Neurologiske lidelser
 • Hormonelle lidelser
 • Sygdomme i bryst og kønsorganer
 • Hudsygdomme
 • Bevægeapparatets sygdomme
 • Psykosomatiske sygdomme og psykiatri

I alle emner, hvor der er mulighed for det, er der hands-on. Fx udfører vi fysisk bevægeretninger, finder bestemte muskler og knogler, bruger blodtryksapparat, stetoskop m.v.

26-12-2018 10:14