Betalingsbetingelser

 

Ved tilmelding til kurser

Når du tilmelder dig et kursus, er din tilmelding bindende og du betaler kurset forud - helt som du kender ved køb af fx koncertbilletter, sportsbegivenheder, udflugter og andre events. Når du har betalt, er du sikret en plads på kurset, og pladsen er derfor blokeret for andre.

Du får sendt kvittering/faktura, når du har tilmeldt dig.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få refunderet din kursusbetaling eller få konverteret pladsen til et andet kursus, hvis du - uanset årsag - ikke deltager på det kursus, du har tilmeldt dig, da alle kurser er datospecifikke og ikke fleks-pladser.


Hvis kurset må aflyses (uanset årsag), får du din indbetaling refunderet fuldt ud.


Alle undervisningsmaterialer til kurser er inkluderet i kursusprisen, og deltagelse i kurser vil aldrig forudsætte indkøb af materialer eller lignende.*

*Forløbet "Anatomi/fysiologi og Sygdomslære" er eneste undtagelse herfra, da bøger skal indkøbes særskilt af kursisterne.

 

Tilmelding til zoneterapeutuddannelsen

Når du tilmelder dig zoneterapeutuddannelsen indbetaler du et depositum. Dette er din sikkerhed for at have reserveret en plads på holdet, og depositum indgår som en del af betalingen for zoneterapeutuddannelsen.

Hvis du fortryder din tilmelding og alligevel ikke ønsker at starte, refunderes dit depositum ikke.

Såfremt holdet ikke oprettes eller uddannelsesstarten udsættes, får du dit depositum refunderet 100%.

Du kan vælge at betale hvert modul forud. Du er ikke forpligtet til at melde dig på efterfølgende moduler, og du kan således frit ophøre efter et modul.

Du kan alternativt vælge at betale uddannelsen med lige store månedlige rater. Vælger du ratebetaling, skal du indgå en uddannelseskontrakt med skolen, hvor du har 5 måneders uopsigelighed.

Herefter kan du med 1 måneds varsel at regne fra den 1. i en måned opsige din uddannelseskontrakt. Vælger du at opsige uddannelseskontrakten bortfalder din betalingsforpligtelse efter opsigelsesperioden.

 

Ændring af datoer

Kurser er berammet på de angivne datoer, og som du har modtaget bekræftelse på.

Såfremt en berammet kursusdato må ændres, kan du vælge, om du ønsker:

1: Deltagelse på erstatningsdato for kurset - eller

2: At få din kursusbetaling refunderet.

  

På uddannelsesforløbene kan det være nødvendigt at flytte enkelte undervisningsdage undervejs. I så fald vil du så hurtigt, det er muligt, blive underrettet om ændringen.

Der vil blive givet erstatningsundervisning på en anden dato i stedet - men der ydes ikke refusion i prisen.