Betalingsbetingelser

 

Ved tilmelding til kurser

Når du tilmelder dig et kursus, er din tilmelding bindende og du betaler kurset forud.

Du får sendt kvittering/faktura automatisk fra tilmeldingssystemet, når du har tilmeldt dig.


Hvis kurset ikke oprettes på grund af manglende tilmeldinger, eller det må aflyses af anden årsag, får du naturligvis din indbetaling refunderet fuldt ud.


Alle undervisningsmaterialer til kurser er inkluderet i kursusprisen.

 

Tilmelding til zoneterapeutuddannelsen


Når du tilmelder dig zoneterapeutuddannelsen indbetaler du et depositum. Dette er din sikkerhed for at have reserveret en plads på holdet, og depositum indgår som en del af betalingen for zoneterapeutuddannelsen.

Hvis du fortryder din tilmelding og alligevel ikke ønsker at starte, refunderes dit depositum ikke.

Såfremt holdet ikke oprettes eller uddannelsesstarten udsættes, får du dit depositum refunderet 100%.

Du kan vælge at betale hvert modul forud. Du er ikke forpligtet til at melde dig på efterfølgende moduler, og du kan således frit ophøre efter et modul.

Du kan alternativt vælge at betale uddannelsen med lige store månedlige rater. Vælger du ratebetaling, skal du indgå en uddannelseskontrakt med skolen, hvor du har 5 måneders uopsigelighed.

Herefter kan du med 1 måneds varsel at regne fra den 1. i en måned opsige din uddannelseskontrakt. Vælger du at opsige uddannelseskontrakten bortfalder din betalingsforpligtelse efter opsigelsesperioden.

 

Ændring af datoer

Kurser er berammet på de angivne datoer.

Såfremt en berammet kursusdato må flyttes, vil du blive tilbudt erstatningsdato(er) for tilsvarende kursus - eller alternativt at få din kursusbetaling refunderet.

På uddannelsesforløb kan det være nødvendigt at flytte enkelte undervisningsdage undervejs. I så fald vil du, såfremt det er muligt, i god tid blive underrettet om ændringen. Der vil blive givet erstatningsundervisning en anden dato - men der ydes ikke refusion.