RAB-bekendtgørelsen

 

Sundhedsstyrelsen vedtog i 2003 den såkaldte RAB-bekendtgørelse.

RAB = "Registreret Alternativ Behandler"

 

RAB-bekendtgørelsen er en ordning, som har det formål, at danske forbrugere får mulighed for at kunne skelne og vælge mellem forskellige alternative behandlere bedømt på bl.a. minimumsuddannelse, overholdelse af etiske regler, kendskab til relevant lovgivning, m.v. 

 

At være RAB-godkendt er en beskyttet titel, som du alene må benytte, hvis du opfylder et minimumkrav til antal timer i den uddannelse, du har taget - samt at du er medlem af en brancheforening, der har opstillet en række krav til deres medlemmer om overholdelse af bl.a. etiske regler, ansvarsforsikring, klagemulighed samt krav om løbende efteruddannelse og førstehjælp.

 

Sundhedsstyrelsens krav til RAB

RAB-bekendtgørelsen har defineret, at nedenstående er det mindste antal lektioner, man skal have gennemført for at kunne blive RAB-godkendt af en brancheforening. 

  • 250 lektioner i hovedfaget (fx Zoneterapi)
  • 200 lektioner i Anatomi/fysiologi
  • 100 lektioner i Sygdomslære/farmakologi
  • 50 lektioner i Psykologi
  • 50 lektioner i "Andre behandlingsformer" (fx massage)
  • 10 lektioner i lovgivning, klinikdrift m.v.

Dvs. din uddannelse skal udgøre minimum 660 lektioner (1 lektion er af Sundhedsstyrelsen defineret som 45 minutter).

Dertil skal du have et godkendt førstehjælpskursus, der skal gentages løbende, så det til enhver tid maksimalt er 2 år gammelt.

Sundhedsstyrelsen har desuden defineret krav om, at højst 15% af undervisningen i dit hovedfag (zoneterapi) må foregå som selvstudie/e-learning. Derfor er der fremmødepligt til hovedfaget.

Frataget reglen om fremmødepligt er fagene "Anatomi/fysiologi" samt "Sygdomslære", hvor selvstudie/e-learning må udgøre op til 100%. Dog er det et krav, at disse 2 fag skal afsluttes med en eksamen, hvor du fysisk fremmøder (eksamen må ikke foregå online).

Gå evt. til den danske lovsamling og læs RAB-bekendtgørelsen.

Hvordan bliver man RAB-godkendt?

De enkelte skoler må ikke RAB-godkende deres egne studerende.

At udstede et bevis på RAB-godkendelsen er alene noget, en række brancheforeninger står for.

Brancheforeningerne har en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, som giver dem retten til at udstede en alternativ behandler et RAB-bevis, samt at sikre minimumskravene til uddannelsen er opfyldt.

Når du har taget en fuld zoneterapeutuddannelse på Fyns Zoneterapeutskole, kan du skriftligt ansøge brancheforeningen ZCT om at blive RAB-godkendt. Har du gennemført og bestået alle fag på Fyns Zoneterapeutskole, vil du efterfølgende blive RAB-godkendt og få sendt et "RAB-bevis" på, at du er "Registreret Alternativ Behandler i Zoneterapi".

Når du har fået dette bevis, kan du indgå en aftale med sygeforsikringen danmark om, at deres medlemmer kan få tilskud ved behandling hos dig. Du kan også blive momsfritaget - og du kan modtage klienter, som har en privat sundhedsforsikring.

Formål med at blive RAB-godkendt

Det er ikke et krav, at du skal være RAB-godkendt for at praktisere som zoneterapeut - eller for den sags skyld som anden behandler.

Enhver må i Danmark udføre behandlinger på andre mennesker uden nogen uddannelsesbaggrund. Man må blot ikke benytte beskyttede titler som fx læge, sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog eller RAB-godkendt behandler, med mindre man rent faktisk har taget den pågældende uddannelse.

Men du må gerne efter nuværende lov kalde dig zoneterapeut, akupunktør, healer, kropsterapeut, massør, osv. uanset baggrund.

Så hvorfor blive RAB-godkendt?

Det er der flere gode grunde til...

Sundhedsforsikringer

Rigtigt mange har i dag en privat eller arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring. Det betyder, at dine klienter fuldt kan få dækket deres behandlinger til fx zoneterapi betalt af deres private sundhedsforsikring.

Men forsikringsselskaberne kræver altid, at behandlingen skal foregå ved en RAB-godkendt zoneterapeut!

Sygeforsikringen danmark

Sygeforsikringen danmark giver tilskud til zoneterapi til alle medlemmer af gruppe 1, 2 og 5, hvis behandlingen udføres hos en zoneterapeut, der har indgået aftale med danmark.

I 2018 udgør tilskuddet 115,- kr. for første behandling, og 75,- kr. i tilskud til øvrige behandlinger.

Sygeforsikringen danmark laver kun aftaler med RAB-godkendte zoneterapeuter.

Momsfritagelse

I Danmark skal man betale 25% moms af alt, hvad man sælger. Det gælder både varer eller serviceydelser, herunder også behandlinger.

Dog findes der salg af ydelser, der er undtaget for momspligt, herunder behandling med zoneterapi.

Dog er det et krav for at blive momsfritaget som zoneterapeut, at man har det timetal, der kræves i RAB-bekendtgørelsen. Og dokumentation for hele ens uddannelse skal indsendes til Skat.

Hvis du ikke opfylder kriterierne, skal du betale moms af dine indtægt ved zoneterapibehandlinger.

Ansvarsforsikring og KODA-aftale

Når du driver selvstændig virksomhed må du ikke spille musik, høre radio eller lignende - med mindre du har en KODA-aftale, som koster omkring 3500 årligt.

Du skal dertil, når du driver selvstændig virksomhed have en erhvervsansvarsforsikring, som dækker, hvis du gør skade på eller en klient kommer til skade (fx falder ned af briksen).

Såvel erhvervsansvarsforsikring som KODA-aftalen er en del af dit RAB-medlemsskab i ZCT. Dvs. du skal ikke tilkøbe dette, når du er blevet RAB-godkendt.

Fagligt fællesskab og ny viden

Sidst men ikke mindst skal nævnes, at du som medlem af en brancheforening, kommer ind i et fagligt fællesskab med andre zoneterapeuter i hele Danmark - som også har taget en fuld RAB-uddannelse.

Du får ny viden om behandling med zoneterapi, andre behandlinger og om forskning på området. Du får tilbud om efteruddannelseskurser, opdateret førstehjælpskursus m.v. Dertil kommer du ind i en forening, hvor du selv kan medvirke til udvikling af faget - både fagligt eller politisk.